Wiper Sp. z o.o.

Fundusze UE

Odwodnienia liniowe

Premium Offset

Odwodnienie liniowe

Odpływ liniowy Wiper Premium Offset

W ramach wykonań niestandardowych możliwe jest wykonanie rynien o dowolnej długości oraz z przesuniętym syfonem, tzw. syfonem bocznym. Wykonania niestandardowe podlegają indywidualnej wycenie i wymagają dłuższego procesu realizacji.

Instrukcja Instalacji

Instrukcja instalacji - Premium Offset

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny - Premium Offset